andy_in_the: (Default)
[personal profile] andy_in_the
теплі спогади від моєї сестри :)

az_1293

Originally posted by [livejournal.com profile] patlatanata at День знаходження

Нічний гість

Усе моє свідоме життя я благала своїх батьків узяти мені котика. Коли в мене питали, який подарунок я би хотіла отримати на те чи інше свято, про що я мрію тощо, відповідь була одна: «Хочу кота!»

Той блаженний день, а точніше ніч, я пам'ятаю, наче то було вчора. А то була холодна зимова ніч 2007-го.

Я збиралася лягати спати. Чистила зуби. Уже було за 23-тю. Батьки спали, а я дописувала шкільну стінгазету, тому затрималася. Мого старшого брата ще не було вдома.

Грюкнули вхідні двері.

«Андрій прийшов», - майнуло у мене в голові.

Я почула як він роздягається, йде на кухню...

Раптом двері ванної кімнати прочинилися.

-    Нат, йди швидко сюди! – схвильовано, але тихо, щоб нікого не розбудити, сказав мій брат.

-    Т...и хо не бахих, хо я занята? – не виймаючи зубну щітку з рота сказала я.

-    Ну йди, я щось тобі покажу, - не вгавав Андрій.

Я виплюнула зубну пасту і буркнула:

-    Та йду вже, йду...

Не минуло й півхвилини, як я відкрила двері кухні і... побачила на підлозі сіренький клубочок.

Хоч я й не видатний біолог, але визначила, що той клубок належав до тварин класу ссавців родини котячих віком до 5-ти місяців.

Я радісно зойкнула і глянула на брата:

-    Де ти його взяв?

-    На вулиці, під під'їздом. На цьому тижні кілька разів бачив його. Треться мені об ноги, нявкає... ну... я...

-    Який хороший! – намагаюся погладити котика.

Він спершу здивовано дивиться на мене, боязко підходить, нюхає пальці, а вже потім дається погладити.

-    Як же ми вмовимо маму і тата? - питаю.

-    Не знаю, - зітхає Андрій. – Завтра щось придумаємо. Пора спать. Тим паче тобі.

-    Угу.

Наливаємо нежданому гостю мисочку молока, мостимо постіль із шкарпеток (котик облюбував їх ще поки брат перевдягався), лаштуємо туалет і йдемо спати.

«Супер! – думала я, вже вкриваючись ковдрою. Нарешті здійснилася моя мрія! Тільки б тато не здійняв бурю. Маму вмовити легше...»

Класно мати кота, але деякі батьки чомусь ніяк не хочуть це розуміти. Принаймні, допоки не проживуть з ним хоч півроку.

(Домашня робота з української мови, 12.09.07)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

andy_in_the: (Default)
andy_in_the

June 2014

S M T W T F S
1234567
8910 11121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:13 am
Powered by Dreamwidth Studios